دختري كه منتظرم بود

گيلان‌زمين 75-1374

 

ترجمة عبري اصول حساب هندي کوشيار گيلاني، کلاوديو چکوتی، ياد پاينده

 

برخورد كشورهاي سرمايه‌داري با مسئله سوانح صنعتي، و. مانويلوف (بازتاب، سال 2، شماره 1 - بهار 1360)

 

استفاده از كامپيوتر در روان‌شناسي، ويكتور شوارتس (بازتاب، سال 2، شماره 2 - تابستان 1360)

 

اطلاع و حافظه، جورج ميلر

(بازتاب، سال 2، شماره 4 - زمستان 1360)

 

نظريه عمومي سيستم‌ها و روان‌پزشكي، لودويگ فون برتالان (بازتاب، سال 3، شماره 3 و 4 - زمستان 1361)

 

قصه سنجان، م. س. ايراني

(چيستا، سال 2، شماره 3 - آبان 1361)

 

نوروزي‌ها، الكساندر خوچكو

(چيستا، سال 4، شماره 8 - فروردين 1366)

 

پزشك ناحيه، ايوان تورگنيف

(چيستا، سال 16، شماره 1 - مهر 1377)

 

هنر رياضي اشر، (دانش و مردم، سال چهارم، شماره 1 و 2 - فروردين و ارديبهشت 1382)

 

 

ذراتي كه سريعتر از نور حركت مي‌كنند

آشنايي با دانش (خرداد 1358)

 

کارگاهي دربارة کاشيکاري ايراني، يان پ. هوخندايک، فرنود (ويژه نامة انجمن رياضي استان اصفهان)

 

رساله در آسان كردن راه‌هاي به دست‌آوردن شكل‌هاي هندسي، يان پ. هوخندايک، (نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران - اصفهان 1375)

 

شكل‌گيري مفاهيم رياضي در كودكان، ژان پياژه (بازتاب، سال 2، شماره 2 - تابستان 1360)

 

داستايوسكي، ولاديمير يرميلوف

(بازتاب، سال 2، شماره 3 - پاييز 1360)

 

سرودهاي آسماني زرتشت، رابيندرانات تاگور

(چيستا، سال 1، شماره 4 - آذر 1360)

 

نگاهي به تاريخچه اوستا، سوكولوف

(چيستا، سال 1، شماره 7 - اسفند 1360)

 

دوست من نسو، هوانس تومانيان

(چيستا، سال 5، شماره 7 - اسفند 1366)

 

بزرگداشت جورج پوليا، فرانك هاراري

(دانش و مردم، شماره 6 - آبان 1379)

 

فام‌شناسي فضايي،

(دانش و مردم، سال نهم، شماره 83 و 84 - خرداد و تير 1387)

دانشمند

 

آشتی با ریاضیات