کاربر گرامی،


استاد زنده یاد ابوالقاسم قربانی (1290-1380) طی سالهای 1340 تا 1345 کتابی به نام نامۀ ریاضیدانان و منجمان تألیف کرده بود که بخش ریاضیدانان آن با عنوان زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسلامی در سال 1365 توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شد (چاپ دوم 1375)‌ قرار بود بخش منجمان هم پس از اعمال اصلاحاتی جداگانه منتشر شود که این امر در زمان حیات ایشان مقدور نشد‌ پس از آن هم مدتی کار متوقف ماند و تلاشهای اخیرم برای یافتن ناشر مناسب به نتیجه نرسید‌ بنابراین برای آنکه این کار بسیار ارزشمند بیش از این بیاستفاده نماند و پژوهشگران تاریخ نجوم دورۀ اسلامی بتوانند از محتوای آن بهره بگیرند، بر اساس مشورت با آقای دکتر حسن قربانی فرزند فرهیخته و بزرگوار استاد قربانی و کسب موافقت ایشان، تصویر یادداشتهای مربوط به منجمان از طریق اینترنت قابل دسترس برای همگان میشود‌.


     از خانم مریم زمانی که تصویر همۀ برگهای اثر را تهیه کردند و آقای دکتر پویان رضوانی که امکان گذاشتن کار در اینترنت را فراهم آوردند سپاسگزارم‌.


انتظار می‌رود در نقل مطالب با رعایت حق معنوی استاد قربانی منبع ذکر شود


محمد باقری- رشت، بهمن 1398